Προς νομοθετική ρύθμιση ερευνητικά κέντρα και ευρύτερα η τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τον ΥΠΠΑΝ

Δημοκρατία, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα οι κοινές αξίες με χώρες Αν. Εταιρικής Σχέσης, λέει ο Πρόεδρος