Συνάντηση εκπροσώπων Ανώτατου Δικαστηρίου με την Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Μεταφορών για το θέμα της αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων

Πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο της ΕΕ για δημιουργία Συμβουλίου Υγειονομικών Κρίσεων και ιατρικά αντίμετρα