Η Κομισιόν κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά πέντε χωρών-μελών, μεταξύ των οποίων η Κύπρος λόγω της εσφαλμένης εφαρμογής σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Μάλτας και της Πορτογαλίας λόγω της εσφαλμένης εφαρμογής της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ για την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ποινικού Μητρώου Πληροφοριακό Σύστημα Αρχείων (ECRIS). Αυτό το σύστημα, που θεσπίστηκε τον Απρίλιο του 2012, επιτρέπει την ηλεκτρονική ανταλλαγή ποινικών μητρώων μεταξύ αρχών σε ολόκληρη την ΕΕ. Διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με ομοιόμορφο, γρήγορο και συμβατό τρόπο. Παρέχει επίσης στους δικαστές, τους εισαγγελείς και άλλες αρμόδιες αρχές εύκολη πρόσβαση σε ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με το ποινικό ιστορικό των ενδιαφερομένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της ΕΕ στις οποίες έχει καταδικαστεί προηγουμένως το άτομο αυτό. Έτσι, εμποδίζει τους παραβάτες να ξεφύγουν από το ποινικό παρελθόν τους όταν μετακινούνται από ένα κράτος-μέλος της ΕΕ σε άλλο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Φilenews.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,