Κώστας Παρασκευά: Το Σύνταγμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα