Τράπεζα Κύπρου: Στα €5,2 δισ τα δάνεια για τα οποία ζητήθηκε αναστολή δόσεων

Στις 21.000 αιτήσεις για δάνεια ονομαστικής αξίας €5,2 δισεκατομμυρίων που αντιστοιχεί στο 56% του εξυπηρετούμενου της χαρτοφυλακίου (€9,2 δισ), ανήλθαν οι αιτήσεις για αναστολή δανείων που έλαβε η Τράπεζα Κύπρου μέχρι τις 23 Απριλίου.

Βάσει των αναφορών του Υπουργού Οικονομικών Κωνσταντίνου Πετρίδη, οι αιτήσεις για αναστολή δανείων πλησιάζουν τις 50.000 και αφορούν δάνεια συνολικής ονομαστικής αξίας €10 δισ. Έτσι, οι αιτήσεις που έλαβε η Τράπεζα Κύπρου αντιστοιχούν στο 52% του συνόλου των αιτήσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με παρουσίαση της τράπεζας, μέχρι τις 23 Απριλίου, υποβλήθηκαν 17.591 αιτήσεις από λιανικούς πελάτες, που αφορούν σε δάνεια ονομαστικής αξίας €1,8 δισ και 3.278 αιτήσεις από επιχειρηματικούς πελάτες, που αφορούν δάνεια ύψους €3,4 δισ ήτοι το 66% του εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου για το οποίο ζητήθηκε αναστολή καταβολής δόσεων. Η Τράπεζα σχολιάσει πάντως ότι η ροή των αιτήσεων από το τέλος Μαρτίου παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης.

Πλειοψηφία σε στεγαστικά στους λιανικούς πελάτες

Όσον αφορά τους λιανικούς πελάτες, το 80% των αιτήσεων αναστολής δανείων, που αντιστοιχεί σε δάνεια ονομαστικής αξίας €1,77 δισ, αφορά στεγαστικά δάνεια, με το 13% της αξίας σε προσωπικά δάνεια.

Πάντως βάσει των στοιχείων, η Τράπεζα Κύπρου δεν φαίνεται να είναι σοβαρά εκτεθειμένη στους τομείς που επηρεάζονται πιο άμεσα από την κρίση και τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ειδικότερα, τα εξυπηρετούμενα δάνεια στον τομέα ξενοδοχείων και τροφοδοσίας ανέρχονταν στο €1 δισ στο τέλος του 2019, τα εξυπηρετούμενα δάνεια στον τομέα του εμπορίου επίσης στο €1 δισ, ενώ στον τομέα των κατασκευών τα εξυπηρετούμενα δάνεια της τράπεζας ανέρχονταν στα €0,54 δισ.

Σημειώνεται ωστόσο ότι «ένας παρατεταμένος αντίκτυπος από τη νόσο αναμένεται να επηρεάσει όλους τους τομείς με ελάχιστες εξαιρέσεις».

Τέλος, σύμφωνα με την τράπεζα, η πλειοψηφία των πελατών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φιλοξενίας, εισήλθαν στην κρίση του κορωνοϊού «με σημαντική ρευστότητα ύστερα από ισχυρές επιδόσεις των πρόσφατων χρόνων».

Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες της τράπεζας στον τομέα των ξενοδοχείων και φιλοξενίας διαθέτουν αναξιοποίητη ρευστότητα (παρατραβήγματα και καταθέσεις) ύψους €0.34 δισ (εκ των οποίων καταθέσεις €0,28 δισ), ενώ στους πελάτες των εμπορίου η αναξιοποίητη ρευστότητα ανέρχεται σε €0,83 δισ (εκ των οποίων καταθέσεις €0,53 δισ).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,