Στα €277,4 εκ. το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το τέταρτο τρίμηνο του 2019

Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά €104.4 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2019 σε ετήσια βάση, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €2.534,9 εκ. και οι συνολικές δαπάνες σε €2.812,3 εκ., με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα €277,4 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους €173,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου.

Σημειώνεται ότι για το τρίτο τρίμηνο του 2019 είχε καταγραφεί πλεόνασμα €394,5 εκατ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €792,6 εκ. (2,5% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2018), εκ των οποίων ο ΦΠΑ ανήλθε στα €471,1 εκ. (μείωση 4,5% η οποία αποδίδεται στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το κράτος από €188 εκ. το 2018 σε €118 εκ. το 2019), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €581,8 εκ. (2,9% αύξηση) και κοινωνικές εισφορές €638,3 εκ. (25,6% αύξηση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα €330,0 εκ. καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 33,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019 ήταν: κοινωνικές παροχές €856,6 εκ. (8,4% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2018), και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €877,2 εκ.(10,0% αύξηση). Ο λογαριασμός κεφαλαίου ανήλθε στα €234,1 εκ. (€204,0 εκ. επενδύσεις και €30,1 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €305,5 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2018 (€277,5 εκ. επενδύσεις και €28,0 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) καταγράφοντας μείωσητης τάξης του 23,4%. Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €476,8 εκ. (52,9% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες εσόδων και δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.


Στο 1,7% του ΑΕΠ το πλεόνασμα για το 2019
——————————————————-

Με την ολοκλήρωση του τετάρτου τριμήνου, το ετήσιο δημοσιονομικό ισοζύγιο για το 2019 παρουσίασε πλεόνασμα της τάξης των €380,4 εκ. το οποίο αντιστοιχεί σε 1,7% επί του ΑΕΠ. Τα συνολικά ετήσια έξοδα μειώθηκαν κατά 5,6% (€8.667,0 εκ.) και τα συνολικά ετήσια έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,6% (€9.047,4 εκ.) σε σύγκριση με το 2018.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email