Έφορος Εταιρειών: Νέοι και επικαιροποιημένοι τηλεοπτικοί οδηγοί

Ο Κλάδος Εταιρειών του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ενημερώνει ότι, στην προσπάθεια υποβοήθησης των χρηστών του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης (efiling), έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του, στην ελληνική γλώσσα, επικαιροποιημένοι τηλεοπτικοί οδηγοί (web filling demos) αναφορικά με τις πιο κάτω διαδικασίες: 

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Print Friendly, PDF & Email