Η Κομισιόν ενέκρινε δέσμη μέτρων ανακούφισης για τον τομέα των μεταφορών

Η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα μια δέσμη μέτρων που θα προσφέρουν σημαντική ανακούφιση στον τομέα των μεταφορών με επίλυση πρακτικών προβλημάτων, άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων και αύξηση της σχετικής ευελιξίας, ανακοινώνοντας ότι πρόσθετες προτάσεις ενδέχεται να ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες.

Το σημερινό πακέτο περιλαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη των τομέων των αερομεταφορών, των σιδηροδρόμων, της ναυσιπλοΐας, της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών μεταφορών, διασφαλίζοντας ότι ουδείς θα πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα μέτρα που θεσπίστηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας κατέστησαν δύσκολο για ορισμένους μεταφορείς, ιδιώτες και εθνικές διοικήσεις να ολοκληρώσουν ορισμένες διατυπώσεις που απαιτούνται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, όπως η ανανέωση των αδειών και προτείνει την παράταση της ημερομηνίας ισχύος ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και άλλων αδειών. Ορισμένοι περιοδικοί έλεγχοι στις οδικές, σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές μεταφορές και θαλάσσια ασφάλεια θα αναβληθούν επίσης προσωρινά.

Για την αεροπορία, η πρόταση αφορά υπηρεσίες εδάφους – εξουσιοδότηση επέκτασης συμβάσεων για την αποφυγή σύνθετων διαγωνισμών και επιτρέποντας παραχωρήσεις αεροδρομίων που θα εμποδίσουν τον αποκλεισμό αεροδρομίων σε περίπτωση πτώχευσης εταιρειών εδάφους. Η πρόταση τροποποιεί επίσης προσωρινά τους κανόνες αδειοδότησης αερομεταφορέα για να διευκολύνει οικονομικά προβλήματα που συνδέονται με την πανδημία.

Μια πρόταση τροποποίησης του κανονισμού σχετικά με τις αλλαγές λιμένων θα δώσει στα κράτη μέλη και στις λιμενικές αρχές την ευελιξία να αναβάλουν, να μειώσουν ή να άρουν τα τέλη λιμενικής υποδομής για τους λιμένες, εάν το επιθυμούν. Αυτό θα προσφέρει στις ναυτιλιακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν με πλοία, την απαιτούμενη ρευστότητα.

Όσον αφορά τους σιδηροδρόμους, η Κομιισόν προτείνει να παραταθεί κατά τρεις μήνες η προθεσμία εντός της οποίας ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν το δίκαιο της ΕΕ για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε επίσης θετικά σε αιτήματα 11 κρατών μελών για προσωρινή εξαίρεση από τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης που έχουν θεσπίσει. Εννέα ακόμη κράτη μέλη ζήτησαν επίσης προσωρινή εξαίρεση και θα λάβουν θετική απόφαση τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,