Οι Ομοσπονδίες επανασχεδιάζουν βάσει των νέων δεδομένων την οικονομική ή άλλη στήριξη προς αθλητές και σωματεία

Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες επανασχεδιάζουν βάσει των νέων δεδομένων την οικονομική ή άλλη στήριξη προς τους αθλητές και τα σωματεία έτσι ώστε αυτή να παρέχεται με τον όσο το δυνατό αποτελεσματικότερο τρόπο.

Ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Αθλητισμού, Φοίβος Ζαχαριάδης, απέστειλε ερωτηματολόγιο στις Αθλητικές Ομοσπονδίες με στόχο τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για θέματα που αφορούν τις διοικητικές λειτουργίες, τα προπονητικά προγράμματα των αθλητών και τη δυνατότητα συνέχισης της οικονομικής ή άλλης στήριξης των αθλητών και των σωματείων κατά τη  περίοδο της  κρίσης από την πανδημία COVID-19.

Διαβάστε επίσης το άρθρο του Βάσου Γεωργίου: Δέκα ερωτήματα Αθλητικής Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ζητήθηκαν επίσης οι απόψεις των Ομοσπονδιών ως προς τον επανακαθορισμό των δράσεων τους με το πέρας της παρούσας κρίσης, δράσεις οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες και με τα νέα οικονομικά δεδομένα που διαμορφώνονται.

Υπήρξε μεγάλη και άμεση ανταπόκριση από τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στο Σύμβουλο του Προέδρου της Δημοκρατίας να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα και να προβεί σε εισηγήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τις Ομοσπονδίες να επανακαθορίσουν τους στόχους τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν όλες σχεδόν οι Ομοσπονδίες εκτελούν τις διοικητικές τους λειτουργίες εξ αποστάσεως, με κάποιες από τις Ομοσπονδίες να έχουν το ελάχιστο δυνατό προσωπικό στις εγκαταστάσεις τους για την εξυπηρέτηση επείγουσων ή/και έκτακτων αναγκών.

Όσο αφορά τα προπονητικά προγράμματα των αθλητών αυτά έχουν διακοπεί αφού απαγορεύεται η χρήση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι αθλητές ακολουθούν ατομικά προγράμματα προπόνησης στο σπίτι, για να διατηρηθούν σε όσο το δυνατό καλύτερη φυσική κατάσταση.

Οι Ομοσπονδίες επανασχεδιάζουν βάσει των νέων δεδομένων την οικονομική ή άλλη στήριξη προς τους αθλητές και τα σωματεία έτσι ώστε αυτή να παρέχεται με τον όσο το δυνατό αποτελεσματικότερο τρόπο.

Ο επανασχεδιασμός αυτός γίνεται με αρκετές δυσκολίες αφού η παρούσα κρίση δημιουργεί αστάθμητους παράγοντες τόσο όσο προς τη ημερομηνία κατά την οποία θα επαναρχίσουν οι αγωνιστικές δραστηριότητες και ποιες από αυτές που ήταν προγραμματισμένες θα διεξαχθούν, αλλά και όσο αφορά και τις οικονομικές δυνατότητες τους αφού τα έσοδα των ομοσπονδιών (είτε αυτά αποτελούν χορηγίες ή έσοδα τα οποία προέρχονται από αγωνιστικές δραστηριότητες) θα είναι σαφώς μειωμένα.

Οι Ομοσπονδίες εισηγούνται όπως όσο αφορά τη χορηγία που λαμβάνουν από το Κράτος μέσω του ΚΟΑ να παραμείνει στα περσινά τουλάχιστον επίπεδα και να επιτραπεί η  μεταφορά κεφαλαίων τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν λόγω  κυρίως της αναστολής των αγωνιστικών δραστηριοτήτων, με στόχο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενίσχυση των αθλητών, προπονητών και των σωματείων.

Βάσει των πιο πάνω διαπιστώσεων ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας εισηγείται τον Καταρτισμό Σχεδίου Δράσης από όλες τις Αθλητικές Ομοσπονδίες για την περίοδο Ιουνίου 2020 – Δεκεμβρίου 2021 το οποίο θα περιλαμβάνει καθορισμό των προπονητικών προγραμμάτων με στόχο την επαναφορά των αθλητών στην προ της κρίσης αγωνιστικής τους κατάστασης, καθορισμό των αγωνιστικών δραστηριοτήτων σε τοπικό και διεθνή επίπεδο για να διαπιστωθεί η οικονομική ή άλλη στήριξη που χρειάζονται οι αθλητές, προπονητές  και τα σωματεία για να συμμετέχουν και να διακριθούν σε παγκόσμια αθλητικά γεγονότα τα οποία έχουν αναβληθεί το 2020 και θα διεξαχθούν το 2021 ή και μετέπειτα, πρόβλεψη για τη μείωση των εσόδων των Ομοσπονδιών από χορηγίες ή έσοδα τα οποία προέρχονται από αγωνιστικές δραστηριότητες ή άλλους διεθνείς Οργανισμούς και υπολογισμό των αναθεωρημένων δαπανών που θα προκύψουν κυρίως από τα σημεία 1 & 2.

Η πιο πάνω ανάλυση η οποία θα προκύψει από τον καταρτισμό του Σχεδίου Δράσης από κάθε Ομοσπονδία θα έχει ως στόχο να συγκεκριμενοποιήσει τις ανάγκες που θα προκύψουν για οικονομική ή άλλη ενίσχυση των Αθλητικών Ομοσπονδιών από το Κράτος και θα δώσει τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να θέσουν προτεραιότητες έτσι ώστε ο Αθλητισμός στην Κύπρο να εξέλθει ακόμη πιο ισχυρός από την κρίση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Πολιτεία πρέπει να θέσει σε προτεραιότητα τον αθλητισμό, αφού πέραν της εξασφάλισης της υγείας που προκύπτει με την ενασχόληση του, διαχρονικά και αποδεδειγμένα είναι το βασικότερο όπλο προβολής της Χώρας μας στον Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο χώρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης το άρθρο του Βάσου Γεωργίου: Δέκα ερωτήματα Αθλητικής Δικαιοσύνης

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: