Ενημερωτική εκστρατεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων

Απλοποιείται από την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου η διαδικασία καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων μέσω της «Αριάδνης»

Έναρξη λειτουργίας Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων Νομικών Οντοτήτων από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών

Το Υπουργείο Ενέργειας χαιρετίζει την ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής των νομοσχεδίων για λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών: Διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαστήρια εφαρμογής της 2ης Δέσμης των νέων εντύπων του Κλάδου Εταιρειών

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερ. 04/06/21 – Ηλεκτρονική Καταχώρηση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερ. 26/03/21 – Διαδικτυακό σεμινάριο για παρουσίαση του συστήματος Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, 06 Απριλίου 2021, ώρα 15.30 – 16.30 🗓

Αρνητικά σημεία βρίσκει στο νομοσχέδιο για προστασία καταναλωτών ο Σύνδεσμος Καταναλωτών

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προέβη σε απολογισμό του έργου του Υπουργείου από το 2013