Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερ. 04/06/21 – Ηλεκτρονική Καταχώρηση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερ. 26/03/21 – Διαδικτυακό σεμινάριο για παρουσίαση του συστήματος Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, 06 Απριλίου 2021, ώρα 15.30 – 16.30 🗓

Αρνητικά σημεία βρίσκει στο νομοσχέδιο για προστασία καταναλωτών ο Σύνδεσμος Καταναλωτών

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προέβη σε απολογισμό του έργου του Υπουργείου από το 2013