Ενημερωτική εκστρατεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων

Τη σημασία της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας για τις επιχειρήσεις, μέσα από την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων, αναδεικνύει το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μέσα από την ενημερωτική καμπάνια που έχει ξεκινήσει στις 3 Δεκεμβρίου. Σήμερα, στα αρχεία του Τμήματος είναι εγγεγραμμένα, και συνεπώς προστατεύονται, 46.314 εμπορικά σήματα και 432 βιομηχανικά σχέδια.

Όπως τονίζει η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος κα Στάλω Παπαϊωάννου, «η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας παρέχει σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις καθώς αποτελούν περιουσιακά τους στοιχεία. Ο δικός μας ρόλος είναι να ενθαρρύνουμε τους δημιουργούς να προστατεύσουν αυτό το άυλο κεφάλαιο μέσα από το οποίο μπορούν να αποκομίσουν αναγνώριση και οικονομικά οφέλη. Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι σημαντική στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικής καινοτομίας, γιατί διαφορετικά οι επιχειρήσεις και οι δημιουργοί δεν θα μπορούν να απολαύσουν τα οφέλη των δημιουργιών τους, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν στην έρευνα, η οποία αποτελεί μοχλό ανάπτυξης».

Ειδικότερα, εξηγεί η κ. Παπαϊωάννου, η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος σημαίνει το αποκλειστικό δικαίωμα στη χρήση του με ταυτόχρονη απαγόρευση της χρήσης από οποιοδήποτε χρήστη. Το εμπορικό σήμα μπορεί να προστατευθεί λεκτικά, απεικονιστικά και τρισδιάστατα, καθώς επίσης χρωματικά, ηχητικά, με θέση, κίνηση, οπτικοακουστικά, με μοτίβα και ολογραφικά σήματα. Η προστασία ενός εμπορικού σήματος περιορίζεται στην επικράτεια στην οποία είναι εγγεγραμμένο. Για παράδειγμα, τα εμπορικά σήματα που είναι εγγεγραμμένα στο κυπριακό εθνικό μητρώο παρέχουν τα πιο πάνω οφέλη προστασίας στον ιδιοκτήτη του μόνο στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ η προστασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προϋποθέτει εγγραφή στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας που επιθυμούν την προστασία του σήματος τους σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διεθνές εμπορικό σήμα στο αρμόδιο γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της χώρας τους και να ορίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία ως μια από τις χώρες στις οποίες αιτείται προστασία. Η διάρκεια προστασίας των εμπορικών σημάτων είναι 10 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης.

Όσον αφορά στα βιομηχανικά σχέδια, η προστασία καλύπτει την εμφάνιση ενός προϊόντος που προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του και ιδίως από τη γραμμή, το περίγραμμα, τα χρώματα, το σχήμα, την υφή ή και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή/και της διακοσμήσεως που φέρει. Ένα παράδειγμα βιομηχανικού σχεδίου μπορεί να είναι το σχέδιο ενός επίπλου, ενός φωτιστικού, το σχήμα μιας συσκευής όπως τηλέφωνο, ή το προφίλ αλουμινίου. Ακόμα και ο τρόπος που είναι τοποθετημένα τα προϊόντα και η μορφή με την οποία ο ιδιοκτήτης παρουσιάζει τα προϊόντα του στην αγορά, ή σε ένα κατάστημα μπορεί να κατοχυρωθεί ως βιομηχανικό σχέδιο. Η κατάθεση βιομηχανικού σχεδίου έχει διάρκεια προστασίας 5 ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για 4 επιπρόσθετες περιόδους προστασίας διάρκειας 5 ετών η κάθε μία με την πληρωμή των ανάλογων τελών. Η μέγιστη διάρκεια προστασίας βιομηχανικών σχεδίων είναι 25 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων και Βιομηχανικών Σχεδίων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας www.intellectualproperty.gov.cy .

Η ενημερωτική εκστρατεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας θα διαρκέσει για ένα ολόκληρο μήνα και συγχρηματοδοτείται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,