Σεμινάριο: Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας και Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός: Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών

Έναρξη λειτουργίας Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων Νομικών Οντοτήτων από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών

Διαδικτυακό Σεμινάριο: “Η εφαρμογή του κανονισμού προστασίας των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της ασφάλισης”, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, 17:00 – 19:00 🗓

Συνάντηση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών με ομάδα δικαστών, δικαστικών λειτουργών και νομικών από την Ουκρανία, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης εργασίας στην Κύπρο

Ελλάδα: Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και την καταβολή αποζημιώσεων νομικής βοήθειας

Δικαστήριο ΕΕ: “Η αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν μπορεί να αμφισβητεί τον νομικό χαρακτηρισμό που δόθηκε για την παράβαση από την αρχή του κράτους έκδοσης απόφασης περί επιβολής ποινής”