Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών: Διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαστήρια εφαρμογής της 2ης Δέσμης των νέων εντύπων του Κλάδου Εταιρειών

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 7/6/21, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει τη διοργάνωση διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαστηρίων για την εφαρμογή της 2ης Δέσμης των νέων εντύπων του Κλάδου Εταιρειών ως ακολούθως:

  • Πέμπτη 2/09/21, 09:00 – 15:00
  • Πέμπτη 9/09/21, 09:00 – 15:00

Τα εργαστήρια απευθύνονται προς το επιχειρηματικό κοινό με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση των χρηστών και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εντύπων της 2ης δέσμης τα οποία αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2021, ως φαίνεται στον κατάλογο που παρατίθεται πιο κάτω.

Τα νέα έντυπα αποτελούν μέρος του νομοθετικού μεταρρυθμιστικού πακέτου, που δημοσιεύτηκε στις 18/12/2018, και αποσκοπεί, αφενός, στην απλοποίηση των διαδικασιών του Κλάδου Εταιρειών και, αφετέρου, στη διασφάλιση της επαρκούς και έγκαιρης επικαιροποίησης του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Απώτερος σκοπός του ανασχεδιασμού των εντύπων είναι η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής τους, διαμέσου μεταξύ άλλων, των πιο κάτω αλλαγών:

  • Απλοποίηση εντύπων
  • Ενοποίηση συσχετιζόμενων εντύπων
  • Δημιουργία νέων εντύπων για υποστήριξη υφιστάμενων αλλά και νέων υπηρεσιών
  • Εμπλουτισμός  με επεξηγηματικές σημειώσεις
  • Διασφάλισης της εγκυρότητας των υποβληθέντων στοιχείων με την εισαγωγή υπεύθυνης δήλωσης
  • Προσαρμογή εντύπων σε συμπληρώσιμη μορφή (PDF editable)

Παράλληλα, με τη 2η Δέσμη, τίθεται σε ισχύ μία από τις σημαντικότερες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Η  διοικητική επαναφορά εταιρείας που έχει διαγραφεί από τον Έφορο Εταιρειών για λόγους μη συμμόρφωσης, η οποία δύναται να επανεγγραφεί, με απλοποιημένη διαδικασία, χωρίς διάταγμα δικαστηρίου.

Ομιλητές / εκπαιδευτές των εργαστηρίων είναι ο κ. Κύπρος Ιωαννίδης και ο κ. Μιχάλης Γεωργίου του δικηγορικού γραφείου «Χατζηαναστασίου Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε.» (μέλος του δικτύου Deloitte Legal), υπεύθυνο επίσης για τον ανασχεδιασμό του συνόλου των εντύπων καθώς και τον καταρτισμό των σχετικών νομοσχεδίων /Κανονισμών.

Προσκαλείστε όπως εγγραφείτε ηλεκτρονικά στα πιο κάτω διαδικτυακά εργαστήρια:

Σημειώνεται ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας εγγραφής.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,