Κλάδος Εταιρειών: Δημοσιοποίηση της 2ης Δέσμης των νέων εντύπων

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης ημερομηνίας 1/12/2021, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, η 2η Δέσμη των νέων και ανασχεδιασμένων εντύπων του Κλάδου Εταιρειών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 6 Δεκεμβρίου 2021, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Κλάδου, ως ακολούθως:

Σημειώνεται ότι η Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π 495/2021 της Αν. Εφόρου Εταιρειών έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , ,