Κλάδος Εταιρειών: Εφαρμογή της 2ης Δέσμης Εντύπων

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσής ημερομηνίας 19/11/2021, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, από τις 6 Δεκεμβρίου 2021, τίθεται σε εφαρμογή η 2η Δέσμη των νέων και ανασχεδιασμένων εντύπων του Κλάδου Εταιρειών στη βάση των πιο κάτω Γνωστοποιήσεων της Αν. Εφόρου Εταιρειών, που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26/11/2021:

Τα νέα έντυπα αποτελούν μέρος του νομοθετικού μεταρρυθμιστικού πακέτου, που δρομολογήθηκε από την Ομάδα Έργου του Υπουργείου και, δημοσιεύτηκε στις 18/12/2018 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και αποσκοπεί αφενός στην απλοποίηση των διαδικασιών του Κλάδου Εταιρειών και αφετέρου στη διασφάλιση της επαρκούς και έγκαιρης επικαιροποίησης του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Στόχος του ανασχεδιασμού των εντύπων είναι η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής τους, διαμέσου μεταξύ άλλων, των πιο κάτω αλλαγών:

  • Απλοποίηση εντύπων
  • Ενοποίηση συσχετιζόμενων εντύπων
  • Δημιουργία νέων εντύπων για υποστήριξη υφιστάμενων αλλά και νέων υπηρεσιών
  • Εμπλουτισμός με επεξηγηματικές σημειώσεις
  • Διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβληθέντων στοιχείων με την εισαγωγή υπεύθυνης δήλωσης
  • Προσαρμογή εντύπων σε συμπληρώσιμη μορφή (PDF editable)

Στα πλαίσια της διευκόλυνσης των χρηστών μας και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των εντύπων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει διοργανώσει διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαστήρια προς το επιχειρηματικό κοινό σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο Χατζηαναστασίου Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε., μέλος του δικτύου Deloitte Legal, που ήταν υπεύθυνο για τον ανασχεδιασμό των εντύπων.

Σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί με τον κατάλογο των δημοσιευμένων εντύπων στην ιστοσελίδα του Κλάδου Εταιρειών.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,