Έγκριση ονόματος εταιρείας, συνεταιρισμού και εμπορικής επωνυμίας

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προτρέπει όλους τους ενδιαφερόμενους όπως όταν υποβάλουν έντυπα και έγγραφα για εγγραφή Εταιρειών, Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών όπου η έγκριση του ονόματος έχει εξασφαλισθεί από άλλο αιτητή, όπως προσκομίζουν και υποβάλλουν συγχρόνως συγκατάθεση από τον αιτητή του ονόματος που είχε εξασφαλίσει την έγκριση του Εφόρου για το συγκεκριμένο όνομα.

Αυτό θα διευκολύνει και επισπεύσει την διαδικασία εγγραφής.

Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,