Η Βουλή θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διαχρονική προσπάθεια στήριξης των καρδιοπαθών, λέει ο Ζ. Κουλίας

Υποχρέωση των επενδυτικών ταμείων για καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών

Διεθνής δικαιοδοσία σε αγωγή διαζυγίου, ελάχιστη περίοδος διαμονής του ενάγοντος στο κράτος μέλος όπου ασκεί την αγωγή και απαγόρευση διακρίσεων λόγω ιθαγένειας