Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερ. 26/03/21 – Διαδικτυακό σεμινάριο για παρουσίαση του συστήματος Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, 06 Απριλίου 2021, ώρα 15.30 – 16.30 🗓

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σας προσκαλεί σε διαδικτυακό σεμινάριο στο οποίο θα παρουσιαστεί το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων από εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί η συλλογή των στοιχείων έχει ξεκινήσει στις 16 Μαρτίου 2021. Η δημιουργία του Μητρώου απορρέει από την εναρμόνιση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με την 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ 2018/843, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018), για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Απριλίου και ώρα 15.30- 16.30. Στόχος είναι να παρουσιαστεί το ηλεκτρονικό σύστημα και να απαντηθούν τα ερωτήματα των χρηστών σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος και την καταχώριση των στοιχείων. Την παρουσίαση θα προλογίσει η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εγγραφούν στον πιο κάτω Σύνδεσμο,

https://zoom.us/meeting/register/tJAsfu6vrjotGdTJm4MpOUbaDcTpcp_fCMZT

Κατά την ημερομηνία του σεμιναρίου οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, πατώντας τον πιο πάνω σύνδεσμο και βάζοντας τον κωδικό πρόσβασης που θα τους αποσταλεί με την επιτυχή εγγραφή τους.

Σε περίπτωση προβλήματος επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση ubos@meci.gov.cy ή καλέστε στο τηλέφωνο 22867293.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ετικέτες: , , , ,