Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την Αυστρία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο της ΕΕ

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προέβη σε απολογισμό του έργου του Υπουργείου από το 2013