Διαδικτυακό πρόγραμμα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG: O ρόλος των νομικών συμβούλων», Τετάρτη, 15 Δεκέμβριου 2021, 17:00 🗓