Νομοσχέδιο για προστασία μικρών επιχειρήσεων από καταχρηστικές ρήτρες σε δάνεια τους, συζήτησε η Επιτροπή Εμπορίου

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερ. 26/03/21 – Διαδικτυακό σεμινάριο για παρουσίαση του συστήματος Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, 06 Απριλίου 2021, ώρα 15.30 – 16.30 🗓