Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 04.02.2021 σε σχέση με το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης (i-justice)

Αρνητικά σημεία βρίσκει στο νομοσχέδιο για προστασία καταναλωτών ο Σύνδεσμος Καταναλωτών

Διευκρινιστικές ερωτήσεις από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

“Τα καθήκοντα και ο ρόλος της Επιτρόπου Νομοθεσίας. O “Περί Όρκων Νόμος”, διαδικασία ψήφισης και οι ειδικότερες πρόνοιες του”, 11/02/2021, ώρα 18:00 🗓

Το Ανώτατο των ΗΠΑ δικαίωσε τη Γερμανία στην υπόθεση αγοράς Θησαυρού των Βελφ από το ναζιστικό καθεστώς

Συνέχεια συζήτησης στην Επ. Παιδείας για φορέα διασφάλισης ποιότητας, πρόταση νόμου για τον εκφοβισμό στον αθλητισμό