Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 16 – «Η Δικαιοσύνη σε Αναζήτηση Επιτάχυνσης», 07.10.2021, ώρα 7.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. 🗓

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 13 – «Νομική Ρύθμιση και Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων: Προεκτάσεις για τη Δημοκρατία», 06.05.2021, ώρα 5.30 μ.μ. – 7.00 μ.μ. 🗓

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 12 – «Αθλητική Δικαιοσύνη και Πειθαρχικά Αδικήματα στο Ποδόσφαιρο», 15.04.2021, ώρα 7.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. 🗓

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 11 – «Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο: Προσδοκίες και Προκλήσεις για τις Μεσογειακές Χώρες Πρώτης Υποδοχής», 12.04.2021, ώρα 6.00 μ.μ. – 7.30 μ.μ.

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 10 – «Διλήμματα και Ευθύνες των Γιατρών εν Καιρώ Πανδημίας», 11.02.2021, ώρα 7.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. 🗓

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 9 – «Η Διαφάνεια ως Μέσο Πρόληψης της Διοικητικής Διαφθοράς», 28.1.2021, ώρα 7.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. 🗓

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 9 – «Ψευδείς Ειδήσεις και Δημοκρατία: Μια Πρόκληση στην Ελεύθερη και Αντικειμενική Ενημέρωση» 🗓

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 8 – «Οργανωμένο Έγκλημα και Εγκληματική Οργάνωση: Ποινικές και Συνταγματικές Διαστάσεις σε Κύπρο και Ελλάδα» 🗓

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 5 – Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας στη Διακυβέρνηση της ΕΕ

Σύγχρονα Θέματα δικαιοσύνης, Επ. 5: «Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας στην Πολιτική και Οικονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ» 🗓

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 4 – Περί Θέμιδος και Μεταρρύθμισης

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ 3 – Προκλήσεις της Σύγχρονης Δικηγορίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης Eπ 4: Περί Θέμιδος και Μεταρρύθμισης – Από τη Σύγχρονη Δίκη στην Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη 🗓

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 2 – Η Δημόσια Διοίκηση στην Εποχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

«Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης» Επ. 2 – Η Δημόσια Διοίκηση στην Εποχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Χαρακτηριστικά, Πρόσβαση, Δικαστικός Έλεγχος 🗓

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ . 1 – Το Ιστορικό της Διεκδίκησης των Μαρμάρων του Παρθενώνα

Νέα Σειρά Webinars «Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης» από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 🗓