Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ . 1 – Το Ιστορικό της Διεκδίκησης των Μαρμάρων του Παρθενώνα

Yπ. Δικαιοσύνης: “H μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης θα βελτιώσει την εικόνα της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο”

Χ. Κληρίδης: H έννοια του Κράτους Δικαίου στην Κύπρο υστερεί τα μέγιστα – Διολισθαίνουμε σε “Quasi”