Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 9 – «Η Διαφάνεια ως Μέσο Πρόληψης της Διοικητικής Διαφθοράς», 28.1.2021, ώρα 7.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. 🗓

Βουλή: Δεν αποσύρθηκε το Νομοσχέδιο για τη δημιουργία Δικαστηρίου, ανάληψη ευθύνης από Ε. Γιολίτη

Ανακοίνωση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση αναφορικά με υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα

Στη Βουλή η Υπουργός Δικαιοσύνης