ΑΕΠΠ και ΑΑΠ: Συνοπτική συγκριτική προσέγγιση επιμέρους ζητημάτων επί του θεσμικού πλαισίου των δύο ανεξάρτητων διοικητικών αρχών εξέτασης προσφυγών, Ελλάδας και Κύπρου

Δέσμευση ΥΔΔΤ κας Έμιλυς Γιολίτη για στήριξη στην πρωτοβουλία για τη δημιουργία πανευρωπαϊκής τηλεφωνικής γραμμής στήριξης των θυμάτων βίας κατά των γυναικών

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 13 – «Νομική Ρύθμιση και Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων: Προεκτάσεις για τη Δημοκρατία», 06.05.2021, ώρα 5.30 μ.μ. – 7.00 μ.μ. 🗓