Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Online Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 29-31 Ιανουαρίου και 05-07 Φεβρουαρίου 2021 🗓

Δήλωση της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κας Έμιλυς Γιολίτη για την υπογραφή συμβολαίου για το σύστημα φωτοεπισήμανσης

Υπογραφή Συμβολαίου για τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 9 – «Ψευδείς Ειδήσεις και Δημοκρατία: Μια Πρόκληση στην Ελεύθερη και Αντικειμενική Ενημέρωση» 🗓