Υπ. Δικαιοσύνης: Αναδιάρθρωση δικαστικού συστήματος ώστε σε εύλογο χρόνο να βρίσκουν οι πολίτες το δίκαιό τους

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 12 – «Αθλητική Δικαιοσύνη και Πειθαρχικά Αδικήματα στο Ποδόσφαιρο», 15.04.2021, ώρα 7.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. 🗓

Ικανοποίηση Οικοαγροτικού για ψήφιση ν/σ για δίωξη Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών

Έργο Επιδότησης Ασκούμενων Δικηγόρων – Εξετάσεις Ιουνίου 2021 Νομικού Συμβουλίου και προβλεπόμενη άδεια για προετοιμασία

Η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης να μείνει εκτός προεκλογικής δίνης, λέει ο Πρ. του Δικηγορικού Συλλόγου

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την εφαρμογή και οικονομική διαχείριση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (I-JUSTICE)