Δικαστήριο ΕΕ: “Η αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν μπορεί να αμφισβητεί τον νομικό χαρακτηρισμό που δόθηκε για την παράβαση από την αρχή του κράτους έκδοσης απόφασης περί επιβολής ποινής”

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα εξετάσει την ανθεκτικότητα των θεσμών της ΕΕ

Πέντε διευκρινίσεις για την ισχύ του GDPR εξέδωσε το ΔΕΕ με αφορμή υπόθεση του Facebook

ΔΕΕ: άνευ προϋποθέσεων αναγνώριση μέτρου εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος αναδρομικά αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ

ΔΕΕ: Μόνο μία κύρωση ανεξαρτήτως πόσα φύλα ταχογράφου λείπουν σε έλεγχο φορτηγών

ΔΕΕ: Σε περίπτωση απαγωγής παιδιού σε 3ο κράτος, η αρμοδιότητα δικαστηρίου ΚΜ σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις

ΔΕΕ για μετρό Αθήνας: Να γίνονται δεκτές και άλλες προσφυγές πέραν όσων σχετίζονται με αρχή της ισότητας

ΔΕΕ: Φυσικό πρόσωπο εις βάρος του οποίου διενεργείται διοικητική έρευνα έχει δικαίωμα σιωπής

ΔΕΕ: Άκυρο το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης όταν δεν στηρίζεται σε εθνικό ένταλμα σύλληψης ή σε άλλη δικαστική απόφαση με ίδια ισχύ