Πέντε διευκρινίσεις για την ισχύ του GDPR εξέδωσε το ΔΕΕ με αφορμή υπόθεση του Facebook

ΔΕΕ: άνευ προϋποθέσεων αναγνώριση μέτρου εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος αναδρομικά αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ

ΔΕΕ: Μόνο μία κύρωση ανεξαρτήτως πόσα φύλα ταχογράφου λείπουν σε έλεγχο φορτηγών

ΔΕΕ: Σε περίπτωση απαγωγής παιδιού σε 3ο κράτος, η αρμοδιότητα δικαστηρίου ΚΜ σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις

ΔΕΕ για μετρό Αθήνας: Να γίνονται δεκτές και άλλες προσφυγές πέραν όσων σχετίζονται με αρχή της ισότητας

ΔΕΕ: Φυσικό πρόσωπο εις βάρος του οποίου διενεργείται διοικητική έρευνα έχει δικαίωμα σιωπής

ΔΕΕ: Άκυρο το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης όταν δεν στηρίζεται σε εθνικό ένταλμα σύλληψης ή σε άλλη δικαστική απόφαση με ίδια ισχύ

Το ΔΕΕ επιβεβαίωσε τις αποφάσεις του ΓΔΕΕ για την απόρριψη αγωγών αποζημίωσης για την αναδιάρθρωση στην Κύπρο