Δικαστήριο ΕΕ για ακρόαση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων: Δεν είναι αναγκαίο η άδεια να περιέχει εξατομικευμένη αιτιολογία

Εορτασμός 70ης επετείου από την ίδρυση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ομιλία Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου στην επετειακή εκδήλωση για τα 70χρονα από την ίδρυση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χαιρετισμός Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στην επετειακή εκδήλωση για τα 70χρονα από την ίδρυση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρνηση εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης: Κριτήρια για την εκτίμηση του ενδεχόμενου κινδύνου προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη

Δικαστήριο ΕΕ: Εργαζόμενος σε δοκιμαστική περίοδο που κατέστη ακατάλληλος να απασχοληθεί στη θέση εργασίας του δικαιούται να τοποθετείται, υπό προϋποθέσεις, σε άλλη θέση

Καταστάσεις ονοματών επιβατών: Πότε είναι η νόμιμη η γενικευμένη επεξεργασία δεδομένων PNR (Γεν. Εισαγγελέας ΔΕΕ)

ΔΕΕ: Η ανάκληση της διαβεβαίωσης πολιτογράφησης, που οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ, πρέπει να εξακριβώνεται αν είναι δικαιολογημένη σε σχέση με τη βαρύτητα των παραβάσεων που τελέστηκαν

Πράσινο φώς σε αντιπροσωπευτικές αγωγές για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων από ενώσεις καταναλωτών δίνει ο Γενικός Εισαγγελέας του ΔΕΕ

Δικαστήριο ΕΕ: “Η αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν μπορεί να αμφισβητεί τον νομικό χαρακτηρισμό που δόθηκε για την παράβαση από την αρχή του κράτους έκδοσης απόφασης περί επιβολής ποινής”

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα εξετάσει την ανθεκτικότητα των θεσμών της ΕΕ

Πέντε διευκρινίσεις για την ισχύ του GDPR εξέδωσε το ΔΕΕ με αφορμή υπόθεση του Facebook