Καταστάσεις ονοματών επιβατών: Πότε είναι η νόμιμη η γενικευμένη επεξεργασία δεδομένων PNR (Γεν. Εισαγγελέας ΔΕΕ)

Με τις χθεσινές προτάσεις του ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της ΕΕ, G. Pitruzzella, έκρινε ότι η διαβίβαση καθώς και η γενικευμένη και χωρίς διαφοροποιήσεις αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων PNR συμβιβάζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αντιθέτως, η γενικευμένη και χωρίς διαφοροποιήσεις διατήρηση των δεδομένων PNR σε μη ανωνυμοποιημένη μορφή δικαιολογείται μόνον προς αντιμετώπιση σοβαρής, πραγματικής και παρούσας ή προβλέψιμης απειλής για την ασφάλεια των κρατών μελών, καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρηση αυτή δεν διαρκεί περισσότερο απ’ ό,τι είναι αυστηρώς αναγκαίο.

Επιπλέον, η διαβίβαση των δεδομένων που αναγράφονται στο πεδίο «γενικές πληροφορίες» το οποίο προβλέπεται στην οδηγία PNR δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σαφήνειας και ακρίβειας τις οποίες επιβάλλει ο Χάρτης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWSPOT.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,