Σεμινάριο «Νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας: Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες» Τρίτη 21/02/2023 ώρα 17:30 – 19:00

Δικαστήριο ΕΕ για ακρόαση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων: Δεν είναι αναγκαίο η άδεια να περιέχει εξατομικευμένη αιτιολογία