Διαδικτυακή παρουσίαση «Εισαγωγή στο πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» για σκοπούς αίτησης και αναφορών στο πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV), Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00πμ 🗓

Πράσινο φώς σε αντιπροσωπευτικές αγωγές για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων από ενώσεις καταναλωτών δίνει ο Γενικός Εισαγγελέας του ΔΕΕ

Ξέπλυμα χρήματος: Το Συμβούλιο EE ενέκρινε τη διαπραγματευτική εντολή του για τη διαφάνεια των μεταφορών κρυπτοστοιχείων

Βουλή των Ελλήνων: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας της Ελληνικής Λύσης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους άνω των 60 ετών

Η Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε το νομοσχέδιο για Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις και αφορούν το δημόσιο συμφέρον στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής