Δικαστήριο ΕΕ: “Η αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν μπορεί να αμφισβητεί τον νομικό χαρακτηρισμό που δόθηκε για την παράβαση από την αρχή του κράτους έκδοσης απόφασης περί επιβολής ποινής”

Με τη δημοσιευθείσα στις 6-10-2021 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης χρηματικών ποινών αντιτίθεται στην αμφισβήτηση από την αρχή εκτέλεσης του νομικού χαρακτηρισμού μιας παράβασης εκ μέρους της αρχής έκδοσης σύμφωνα με τον οποίον η εν λόγω παράβαση εμπίπτει στις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται χρηματική ποινή.

Επομένως, κατά το ΔΕΕ, σε περίπτωση που η αρχή εκδόσεως έχει χαρακτηρίσει «συμπεριφορά που παραβιάζει κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας» την άρνηση συμμόρφωσης προς διαταγή της αρχής και, συγκεκριμένα, την άρνηση του ιδιοκτήτη οχήματος να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του οδηγού του οχήματος κατά τη διάπραξη τροχαίας παράβασης, η απόφαση με την επιβάλλεται χρηματική ποινή για τη μη παροχή των πληροφοριών θα πρέπει καταρχήν να εκτελείται.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWSPOT

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,