Πρόστιμο 1 εκ. ευρώ την ημέρα επιβάλλει το ΔΕΕ στην Πολωνία για το θέμα του Ανώτατου Δικαστηρίου

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) καταδίκασε την Πολωνία σε ημερήσιο πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ευρώ μέχρι να αναστείλει τις επίμαχες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, που αφορούν τους τομείς δικαιοδοσίας του Πειθαρχικού Τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Η συμμόρφωση με τα προσωρινά μέτρα που διατάχθηκαν στις 14 Ιουλίου 2021 είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση, ιδίως σε αυτήν του κράτους δικαίου», αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του το Δικαστήριο της ΕΕ, που έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με την απόφαση του Αντιπροέδρου του Δικαστηρίου της ΕΕ, το πρόστιμο θα πρέπει να καταβάλλεται για κάθε ημέρα από την κοινοποίηση της ποινής έως ότου η Πολωνία «συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την διάταξη της 14ης Ιουλίου 2021, ή ελλείψει αυτού, μέχρι την ημέρα εκδόσεως της οριστικής αποφάσεως»

Η υπόθεση αφορά την τροποποίηση της πολωνικής νομοθεσίας για τη λειτουργία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας. Ο τροποποιητικός νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 14 Φεβρουαρίου 2020.

Όπως αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης στην ανακοίνωση του ΔΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε προσφυγή κατά της Πολωνίας την 1η Απριλίου. Εν αναμονή της οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου, η Επιτροπή ζήτησε από το ΔΕΕ να διατάξει την Πολωνία να λάβει σειρά προσωρινών μέτρων στο πλαίσιο διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων.

Στις 14 Ιουλίου 2021, η Αντιπρόεδρος του ΔΕΕ δέχθηκε την αίτηση της Κομισιόν μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφαση στην υπόθεση. Στις 7 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή, θεωρώντας πως η Πολωνία δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, υπέβαλε αίτημα προκειμένου να επιβληθεί χρηματική ποινή ώστε «να δώσει κίνητρα στο κράτος μέλος, να θέσει σε εφαρμογή, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, τα προσωρινά μέτρα που διατάχθηκαν».

H Πολωνία, εκτιμώντας ότι υπήρξε μεταβολή των συνθηκών στο διάστημα που μεσολάβησε μετά την διάταξη της 14ης Ιουλίου για προσωρινά μέτρα, κατέθεσε αίτημα ανάκλησής της. Στις 6 Οκτωβρίου, η Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου απέρριψε το αίτημα της Πολωνίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,