Αναλυτικά όλες οι εισηγήσεις της Επιτροπή Διαφάνειας, Θεσμών και Δικαιοσύνης όπως παρουσιάστηκαν στη Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής

Στην Επ. Παιδείας η Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού για τις κατασκηνώσεις – Άμεση ανάγκη ρύθμισης νομοθετικού πλαισίου

A. Αιμιλιανίδης: Συνταγματικές Τροποποιήσεις – Προϋποθέσεις και περιορισμοί (vid)

Επιτροπή Οικονομικών: Συζήτησαν μέτρα ενίσχυσης των εξουσιών του Τμ. Φορολογίας για πάταξη της φοροδιαφυγής

Τροποποίηση του “Περί εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων νόμο” για τη συμμετοχή του ΟΧΣ στο “ΑΡΤΕΜΙΣ”