Λεπτομέρειες για το νομοσχέδιο πρόσληψης συμβασιούχων ειδικών Αστυνομικών έδωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την πρόσληψη ειδικών Αστυνομικών, το οποίο συζητηθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, κ. Γ. Γεωργίου είπε ότι τροποποιείται ο περί Αστυνομίας Νόμος του 2020, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα πρόσληψης στην Αστυνομία ειδικών αστυνομικών με σύμβαση, με στόχο την άμεση και έγκαιρη ενίσχυση της Αστυνομίας με προσωπικό για την αντιμετώπιση έκτακτων και πιεστικών αναγκών, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που προσλαμβάνονται στην Εθνική Φρουρά οι συμβασιούχοι οπλίτες.

Πρόσθεσε πως οι προσλήψεις αφορούν ειδικότερα, σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων ή αναγκών της Αστυνομίας σε προσωπικό ή όταν καθίσταται απαραίτητο για την συγκρότηση και λειτουργία ορισμένων Μονάδων ή Υπηρεσιών ή Τμημάτων της Αστυνομίας για περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της, ο Αρχηγός θα μπορεί με την έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, να προσλαμβάνει με σύμβαση ως συμβασιούχους ειδικούς αστυνομικούς, πρόσωπα τα οποία έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

Η διαδικασία πρόσληψης των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών, τα απαιτούμενα προσόντα, οι όροι και η διάρκεια της υπηρεσίας τους, τα καθήκοντα που θα εκτελούν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, είπε προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Επιτροπή ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής να καταθέσουν γραπτώς στην Επιτροπή τα καθήκοντα, τους όρους υπηρεσίας, τη μισθοδοσία και ότι άλλο αφορά την υπηρεσία και τα εργασιακά δικαιώματα των ειδικών αστυνομικών που θα προσλαμβάνονται.

Ο κ. Γεωργίου διευκρίνισε ότι τα πρόσωπα που θα επιλέγονται θα προσλαμβάνονται με σύμβαση για αρχική περίοδο υπηρεσίας διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία θα μπορεί να ανανεωθεί, με απόφαση του Αρχηγού και την έγκριση του Υπουργού, για ακόμα μια μόνο φορά και για χρονική περίοδο ενός (1) έτους, εφόσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων, με ανώτατη συνολική διάρκεια της σύμβασης τα δύο (2) έτη. Οι  τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών, θα διενεργούνται από τον Αρχηγό, με βάση τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της Αστυνομίας.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,