Αναλυτικά όλες οι εισηγήσεις της Επιτροπή Διαφάνειας, Θεσμών και Δικαιοσύνης όπως παρουσιάστηκαν στη Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής

Ο εκσυγχρονισμός του περί Αποδείξεως Νόμου και νομοθεσίας για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ανάμεσα στις προτάσεις που υιοθέτησε η Παράλληλη Βουλή για την Κοινωνία των Πολιτών – Δείτε όλες τις προτάσεις (vid)