Επιτροπή Οικονομικών: Συζήτησαν μέτρα ενίσχυσης των εξουσιών του Τμ. Φορολογίας για πάταξη της φοροδιαφυγής

Έξι τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας οι οποίες αναμένεται να δώσουν στο Τμήμα Φορολογίας ενισχυμένες εξουσίες για πάταξη της φοροδιαφυγής και αύξηση των κρατικών εσόδων, περιλαμβάνει κυβερνητικό νομοσχέδιο που συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, με τον Έφορο Φορολογίας Γιάννη Τσαγκάρη να τονίζει πως η Κύπρος είναι από τις τελευταίες χώρες στην ΕΕ όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται για πάταξη της φοροδιαφυγής.

Στο νομοσχέδιο προτείνονται, μεταξύ άλλων:

  1. η υποχρεωτική για όλους τους φορολογούμενους υποβολή δήλωσης εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα,
  2. η δυνατότητα των φορολογουμένων να υποβάλουν αναθεωρημένη φορολογική δήλωση,
  3. η μη επιστροφή ποσού φόρου αν ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση ΦΠΑ
  4. η δυνατότητα εισόδου λειτουργών του Τμήματος Φορολογίας στα υποστατικά φορολογούμενου χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, προηγουμένως.
  5. η υποχρεωτική αποδοχή μέσου πληρωμής η πιστωτική κάρτα στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων,
  6. και η μη καταβολή του φόρου θα αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα.

Σκοπός της τροποποίησης της βασικής νομοθεσίας είναι η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης με την εισαγωγή διατάξεων για απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και ενδυνάμωση της εισπραξιμότητας του φόρου, οι οποίες αναμένεται να παρέχουν στο Τμήμα Φορολογίας ενισχυμένες εξουσίες για πάταξη της φοροδιαφυγής και αύξηση των εσόδων.

Ειδικότερα, μιλώντας ενώπιον των μελών της Επιτροπής και αναφερόμενος στην πρώτη προτεινόμενη τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ο Έφορος Φορολογίας Γιάννης Τσαγκάρης είπε ότι αυτή αφορά την υποβολή υποχρεωτικής φορολογικής δήλωσης από οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει εισόδημα. Σημείωσε ότι για αυτό θα χρειαστεί επιπρόσθετη εργασία έτσι ώστε να εκδοθεί πιστοποίηση που θα καθορίζει ακριβώς ποιοι θα απαλλάσσονται και άρα ποιοι θα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος.

Σε σχέση με την δεύτερη τροποποίηση, ο κ. Τσαγκάρης είπε ότι αυτή παρέχει την δυνατότητα στον φορολογούμενο να υποβάλει αναθεωρημένη φορολογική δήλωση μέσα σε καθορισμένα, ωστόσο, χρονικά πλαίσια. Ανέφερε ότι σήμερα μπορεί οποτεδήποτε ένας φορολογούμενος να υποβάλει αναθεωρημένη φορολογική δήλωση και σε έντυπη μόνο μορφή και όχι μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Τμήματος. Πρόσθεσε πως αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Τμήμα να προβεί σε εκκαθάριση μιας φορολογικής δήλωσης χωρίς να γνωρίζει ότι έχει κατατεθεί αναθεωρημένη φορολογική δήλωση.

Σε σχέση με την τρίτη τροποποίηση, ο κ. Τσαγκάρης είπε ότι αυτή αφορά την μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού σε περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί ΦΠΑ και εξήγησε πως σε άλλο νομοσχέδιο που αφορά τον ΦΠΑ, υπάρχει η πρόνοια να μην επιστρέφεται ΦΠΑ σε περίπτωση που κάποιος δεν υποβάλει τις φορολογικές του δηλώσεις.

Η τέταρτη τροποποίηση, σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας, αφορά την δυνατότητα του Τμήματος Φορολογίας να κάνει φορολογικό έλεγχο χωρίς προειδοποίηση, εντός εύλογου χρόνου. Ανέφερε ότι σήμερα μπορεί να γίνει φορολογικός έλεγχος μόνο στους φορολογούμενους που είναι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ και έδωσε παράδειγμα την αδυναμία του Τμήματος να προβεί σε έλεγχο στους ιατρούς επειδή αυτοί δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ. Επιπλέον, ο κ. Τσαγκάρης εξήγησε ότι η φορολογική διερεύνηση απαιτεί την εξασφάλιση διατάγματος δικαστηρίου, ενώ με τον απλό φορολογικό έλεγχο το Τμήμα ζητεί από την επιχείρηση να του δοθούν συγκεκριμένα έγγραφα, χωρίς την ανάγκη έκδοσης διατάγματος.

Ο Έφορος Φορολογίας είπε ακόμη ότι με την πέμπτη τροποποίηση καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή μέσω πληρωμής με πιστωτικές κάρτες στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Δημοκρατία. Ανέφερε πως με διάταγμα καθορίζονται ποιοι επαγγελματίες οφείλουν να έχουν μηχανάκι που αποδέχεται πιστωτική κάρτα και σημείωσε πως υπάρχει έτοιμο και το διάταγμα που θα καθορίζει το είδος των επαγγελμάτων που πρέπει να διαθέτουν το σχετικό μηχανάκι.

Όσον αφορά την έκτη και τελευταία τροποποίηση, ο κ. Τσαγκάρης είπε ότι αυτή αφορά στο να καταστεί ποινικό αδίκημα η μη καταβολή του φόρου, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε, ειδικότερα μετά την εφαρμογή της αυτοφορολογίας. Σημείωσε πως σήμερα αποτελεί ποινικό αδίκημα η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης και όχι η μη καταβολή φόρου.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Άγγελος Βότσης είπε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να απλοποιηθεί και να γίνει πιο ουσιαστική και επιτυχημένη η διαδικασία είσπραξης φορολογικών οφειλών και η πάταξη της φοροδιαφυγής.“Θα πρέπει να δώσουμε αυτό το όπλο στον Έφορο Φορολογίας και στις υπηρεσίες τους για να μπορέσουμε αυτό που λέμε κατά καιρούς, την πάταξη της φοροδιαφυγής, να πάμε από τα λόγια στα έργα”, πρόσθεσε.

Ανέφερε ωστόσο, ότι υπάρχουν διαφωνίες από τον ΣΕΛΚ και κάλεσε τον Έφορο Φορολογίας και ΣΕΛΚ να συζητήσουν τις επόμενες 15 μέρες το θέμα έτσι ώστε όταν αρχίσει η κατ΄ άρθρο συζήτηση να μπορούν τα μέλη της Επιτροπής να τοποθετηθούν για το σύνολο του νομοσχεδίου.

Επιπλέον, η Επιτροπή συζήτησε κυβερνητικό νομοσχέδιο που τροποποιεί την βασική νομοθεσία, ώστε να μην χρησιμοποιείται ως ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς το κυπριακό επιτόκιο αναφοράς, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις να χρησιμοποιείται το επιτόκιο της κάθε χώρας που γίνεται η επένδυση.

Σε δηλώσεις, μετά τη συνεδρία, η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου είπε ότι «η Κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει προωθήσει σχεδόν 20 φορολογικές ελαφρύνσεις σε διάφορα επίπεδα για ενίσχυση της οικονομίας», προσθέτοντας ότι μία από αυτές είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις για νέα κεφάλαια σε επιχειρήσεις. «Με αυτό το τροποποιητικό νομοσχέδιο διευρύνεται η νοητική έκπτωση επί του κεφαλαίου που παραχωρείται σε επιχειρήσεις» και αποτελεί μια φοροελάφρυνση και ένα κίνητρο, όπως είπε, «που ενισχύεται με στόχο να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και να ενδυναμώσουμε τις επιχειρήσεις μας και γενικότερα την κυπριακή οικονομία».

Η κ Ορφανίδου, ανέφερε πως μέχρι σήμερα λαμβανόταν υπόψη για φοροελαφρύνσεις το επιτόκιο του 10ετούς κυπριακού ομολόγου για επενδύσεις είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, ενώ με το νομοσχέδιο οι επενδύσεις που γίνονται στην Κύπρο θα λαμβάνουν πλέον υπόψη το επιτόκιο του 10ετούς κυπριακού ομολόγου ενώ στις περιπτώσεις που η επένδυση γίνεται σε άλλη χώρα θα λαμβάνεται υπόψη το επιτόκιο του αντίστοιχου ομολόγου της συγκεκριμένης χώρας που γίνεται η επένδυση. Η κ. Ορφανίδου είπε ακόμη ότι άλλη σημαντική αλλαγή είναι πως λόγω του ότι το επιτόκιο του κυπριακού ομολόγου έχει μειωθεί σημαντικά επειδή μεταξύ άλλων αναβαθμίστηκε η κυπριακή οικονομία και οι επενδυτές έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στην οικονομία, αντί συν τρία που διδόταν μέχρι σήμερα ως επιπρόσθετη φορολογία να γίνει συν πέντε.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,