“Ο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμος” – Yποβολή καταστατικών τροποποιήσεων


Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με ανακοίνωση του ενημερώνει τα Σωματεία, Ιδρύματα και Λέσχες  ότι από την 1 Ιανουαρίου 2020,  εφαρμόζεται  η νομοθεσία η οποία καθορίζει τις υποχρεώσεις των Οργανώσεων στα θέματα οικονομικής διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.  Παρά το ότι τα Σωματεία, Ιδρύματα και Λέσχες  θα έπρεπε να υπέβαλλαν τις καταστατικές τροποποιήσεις στους εφόρους  έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019,  μπορούν έστω και εκπρόθεσμα να υποβάλουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις του καταστατικού τους στον Έφορο, που είναι η Επαρχιακή διοίκηση της Επαρχίας  στην οποία έχει την έδρα της η Οργάνωση. 

Δείτε το πρότυπο καταστατικό και την Νομοθεσία η οποία θα σας βοηθήσει στις τροποποιήσεις

Οι αναγκαίες αυτές τροποποιήσεις αναβαθμίζουν και εκσυγχρονίζουν τον τομέα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ενισχύοντας  την αξιοπιστία τους στα θέματα χρηστής Διοίκησης και της οικονομικής διαφάνειας.  Μετά από τρεις  παρατάσεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας  και δυόμιση χρόνια μεταβατικής περιόδου προσαρμογής για την αλλαγή  των καταστατικών των Οργανώσεων, δεν δικαιολογείται καμία άλλη παράταση. Για αυτό τον λόγο καλούμε τα Σωματεία, Ιδρύματα και Λέσχες, που δεν έχουν προβεί στις αναγκαίες καταστατικές τροποποιήσεις να τις κάνουν άμεσα.

Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,