Επιθεωρήσεις για εφαρμογή μέτρων προστασίας και πρόληψης στους χώρους εργασίας από την πανδημία του κορωνοϊού

Επιθεωρήσεις για εφαρμογή μέτρων προστασίας και πρόληψης στους χώρους εργασίας από την πανδημία του κορωνοϊού

Επιθεωρήσεις για Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Πρόληψης στους χώρους εργασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού

Αλλαγές στις διατάξεις της νομοθεσίας για έκδοση «Βεβαίωσης Εγγραφής» υποστατικών, εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων και χώρων εργασίας

Εκστρατεία σε υποστατικά επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ξεκινά το Φεβρουάριο, το Τμ. Επιθεώρησης Εργασίας