Δημιουργία Ικανοτήτων των Φορέων για Συμμόρφωση με Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Το  Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE CHEREE (LIFE15 GIE/GR/000943) με τίτλο: «Επιθεωρήσεις και Επιβολή Κανονισμών Χημικών Προϊόντων – Δημιουργία Ικανοτήτων των Φορέων για Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς REACH / CLP και την Οδηγία SEVESO III».

Το πρόγραμμα LIFE15 CHEREE είναι κατά 60% συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (Environmental Governance and Information, GIE) με διάρκεια 3,5 χρόνια (10/2016 – 3/2020).

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργαστήριο Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης) και συνεργαζόμενος φορέας εκτός από το ΤΕΕ είναι και το Γενικό Χημείο του Κράτους της Ελλάδας.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της γνώσης, της ικανότητας και αποδοτικότητας των αρμόδιων Αρχών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP και της οδηγίας SEVESO III. Στόχος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών καλών πρακτικών, περιλαμβάνοντας καθοδήγηση, εκπαίδευση και ενίσχυση των επιθεωρήσεων και των αναγκών των επιχειρήσεων σε δύο ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το πρόγραμμα στηρίζει ιδιαίτερα την εναρμόνιση της γνώσης στις επιθεωρήσεις για προστασία και την πρόληψη της χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, κοινές επισκέψεις επιθεωρητών στα δύο κράτη-μέλη, πιλοτικές επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια επιθεωρητών, πλατφόρμα με πληροφοριακά κέντρα για την ενίσχυση των επιθεωρητών/επιχειρήσεων, ηλεκτρονική εκστρατεία διάχυσης πληροφοριών, σεμινάρια.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει αναπτυχθεί σχετική ιστοσελίδα καθώς και άλλα εργαλεία που περιλαμβάνουν:

  • Ψηφιακά εργαλεία (e-tools) επιθεώρησης σύμφωνα με κοινές Ορθές Πρακτικές, REACH e-Inspection tool

(https://www.reach-cheree.gr/e-tools-guidance/inspectors-e-centre/)

  • Εκπαιδευτικά εργαλεία και δράσεις για τους Επιθεωρητές REACH/CLP και SEVESO,
  • Ψηφιακά εργαλεία ενίσχυσης της κουλτούρας, του αυτοελέγχου και της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τους Κανονισμούς REACH e-Audit tool

(https://www.reach-cheree.gr/el/reach-e-inspection-tool-2/).

Η πλατφόρμα LIFE CHEREE REACH e-Inspection tool έχει ενταχθεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) Κύπρου στις βέλτιστες εθνικές πρακτικές επιθεώρησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ψηφιακά εργαλεία και τα δεδομένα που προσφέρει το πρόγραμμα  μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο e-Εργαλεία & Οδηγίες.

Πηγή: Γραφείο Τύπόυ και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,