Κυπριακή Ομοσποδία Μοτοσικλέτας: Η ηχορύπανση δεν αντιμετωπίζεται με διατάγματα απαγόρευσης διακίνησης