Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση Ευρωπαϊκού Κανονισμού που αφορά χημικές ουσίες και μείγματα

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τις επηρεαζόμενες εταιρείες, τις ενδιαφερόμενες Οργανώσεις, τις επιστημονικές ομάδες και το κοινό, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει Δημόσια Διαβούλευση για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP (αρ. 1272/2008/ΕΚ) που αφορά την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των χημικών ουσιών και των μειγμάτων.

Ο Κανονισμός CLP βασίζεται στο Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών (GHS) και αποτελεί το βασικό κομμάτι της νομοθεσίας που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον καθορισμό και την κοινοποίηση των επικίνδυνων ιδιοτήτων των χημικών ουσιών και μειγμάτων. Καθορίζει τον τρόπο ταξινόμησης των χημικών ουσιών που είναι επικίνδυνες (π.χ. ως καρκινογόνες ή επικίνδυνες για το υδάτινο περιβάλλον) και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι κίνδυνοι κοινοποιούνται στις αλυσίδες εφοδιασμού, στους καταναλωτές και τους εργαζόμενους.

Ως ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της νέας Στρατηγικής για τα Χημικά, αυτή η αναθεώρηση θα βοηθήσει στην επίτευξη ενός υψηλότερου επιπέδου προστασίας των πολιτών και του περιβάλλοντος από επικίνδυνες χημικές ουσίες. Είναι, επίσης, μια ευκαιρία να προωθηθεί η υποκατάσταση επικίνδυνων χημικών από ασφαλέστερες και να προωθηθεί η βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιος πρωτοπόρος στην παραγωγή και χρήση ασφαλών και βιώσιμων χημικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν τα σχόλια και τις απόψεις τους διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τις 15η Νοεμβρίου 2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιο πάνω διαβούλευση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό κα Μαρία Παλαιομυλίτου στο τηλέφωνο 22405611.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,