Ανακοίνωση του ΤΕΕ αναφορικά με καταδίκη και ποινές για παραβάσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία που επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το 2023

Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη της εταιρείας S.E. SAKHI TRADING CO LTD, που παρέβηκε τις διατάξεις της νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε την εταιρεία S.E. SAKHI TRADING CO LTD, που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην αποθήκευση εξαρτημάτων οχημάτων και παλαιών οχημάτων για εξαρτήματα, σε συνολικό πρόστιμο €12,000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό προσώπου στην εργασία και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτουμένους της και άλλα πρόσωπα:

       (α)   Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων προβαίνοντας σε τέτοιες διευθετήσεις, κατάλληλες για τη φύση των δραστηριοτήτων και το μέγεθος της επιχείρησης, καθώς και παρακολούθησης και αναθεώρησης των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων της και άλλων προσώπων, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της να τραυματιστεί σοβαρά από περονοφόρο όχημα και να καταστεί παραπληγικός.

(β)   Παράλειψη να έχει στη διάθεσή της γραπτή εκτίμηση των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων της και άλλων προσώπων, με βάση την οποία να καθοριστούν τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,