Επιθεωρήσεις για εφαρμογή μέτρων προστασίας και πρόληψης στους χώρους εργασίας από την πανδημία του κορωνοϊού

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2020, συνεχίστηκαν εντατικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων προστασίας από την πανδημία του Κορωνοϊού στο λιανικό εμπόριο και στα εργοτάξια. Στις επιθεωρήσεις αυτές συμμετείχαν, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, λειτουργοί του δημόσιου τομέα και των δήμων, κάτω από τον συντονισμό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Οι λειτουργοί αυτοί έχουν αναλάβει καθήκοντα επιτήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα καθώς και με την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία.

Μέχρι τις 2:00μ.μ., πραγματοποιήθηκαν συνολικά 694 επιθεωρήσεις. Από αυτές  643 επιθεωρήσεις έγιναν στο λιανικό εμπόριο, και σε αυτές διαπιστώθηκε ικανοποιητικό επίπεδο συμμόρφωσης, αλλά υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις ανυπαρξίας σήμανσης ιδίως στο πάτωμα των καταστημάτων. Στις 694 επιθεωρήσεις περιλαμβάνονται και 51 επιθεωρήσεις εργοταξίων, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε μέτριο επίπεδο συμμόρφωσης. Σε κάποια εργοτάξια δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες υγειονομικές διευκολύνσεις και διευκολύνσεις καθαρισμού. Στις περιπτώσεις αυτές έγιναν αυστηρές υποδείξεις για βελτίωση των μέτρων προστασίας και εκδόθηκαν τρεις Ειδοποιήσεις Απαγόρευσης λειτουργίας (ενός εργοταξίου στη Λεμεσό και δύο στην Πάφο).

Συνολικά από τις 4 Μαΐου, που άρχισαν εντατικές επιθεωρήσεις, έγιναν 7.250 επιθεωρήσεις. Από αυτές 6.255 έγιναν στο λιανικό εμπόριο και 995 στα εργοτάξια. Επίσης, απαγορεύτηκε η λειτουργία 57 εργοταξίων και επιδόθηκαν εξώδικα πρόστιμα σε 14 πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στα εργοτάξια.

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, οι επιθεωρήσεις θα συνεχίσουν να είναι εντατικές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για επίτευξη καλύτερης συμμόρφωσης. Στις περιπτώσεις όπου δεν θα διαπιστωθεί ικανοποιητική συμμόρφωση, οι Επιθεωρητές θα επιβάλουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις (επιβολή εξώδικων πρόστιμων, προώθηση ποινικών διώξεων και άμεση διακοπή εργασιών).

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,