Νέο Διαδικτυακό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου για συμμόρφωση με τη νομοθεσία στους χώρους εργασίας (vid)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), θέλοντας να συμβάλουν στην προσπάθεια καταπολέμησης της πανδημίας του COVID-19 στην Κύπρο, ανέπτυξαν το νέο διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) για τον COVID-19, το οποίο εστιάζει αποκλειστικά στον εντοπισμό των κινδύνων που προκύπτουν στους χώρους εργασίας λόγω του COVID-19 και έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει στη διαχείριση των κινδύνων αυτών, προτείνοντας προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία του κάθε εργαζόμενου. Η εμφάνιση του κορωνοϊού (SARS-CoV-2), ο οποίος προκαλεί την νόσο COVID-19, έχει επιφέρει πρωτόγνωρες και σημαντικές αλλαγές στη ζωή του κάθε ανθρώπου τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές σε ότι αφορά στο επαγγελματικό επίπεδο επιβάλλουν την άμεση αναθεώρηση της εκτίμησης των κινδύνων, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και συμβάλλει καθοριστικά στην ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών, των επικίνδυνων συμβάντων και άλλων ανεπιθύμητων περιστατικών στους χώρους εργασίας.

Το ηλεκτρονικό εργαλείο OiRA COVID-19, μπορεί να αποτελέσει μέρος της αναθεωρημένης εκτίμησης κινδύνου και κατ’ επέκταση του Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων, κάθε οργανισμού και επιχείρησης στην Κύπρο ανεξαρτήτως οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους, προτείνοντας μέτρα προστασίας και πρόληψης των κινδύνων που προκύπτουν λόγω του COVID-19. Ολοκληρώνοντας την απλή, γρήγορη και ηλεκτρονική διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων μέσα από το OiRA, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του σε ηλεκτρονική μορφή σχετική έκθεση και σχέδιο δράσης τα οποία υποβοηθούν στην εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης.

Το εργαλείο OiRA COVID-19, είναι διαθέσιμο εδώ και:

 Διατίθεται δωρεάν, είναι εύχρηστο και διατηρεί την ανωνυμία του χρήστη.

 Είναι φιλικό προς τον χρήστη και δίνει τη δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας και συνέχισής της σε μεταγενέστερο στάδιο.

 Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία.

 Εστιάζει στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων και παρέχει τεχνική καθοδήγηση.

Κίνδυνοι από 👾κορωνοϊό👾 στο χώρο εργασίας;✨ Δες πώς μπορείς να τους εντοπίσεις και να διασφαλίσεις ένα ασφαλές…

Gepostet von Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών – Press and Information Office am Donnerstag, 30. Juli 2020

Με πληροφορίες από Δελτίο Τύπου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , ,