Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε χώρους επικίνδυνων χημικών ουσιών τον Μάρτιο

Με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων για λήψη προστατευτικών και προληπτικών μέτρων που θα συμβάλουν στη μείωση ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποιεί τον Μάρτιο εκστρατεία επιθεωρήσεων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, σε υποστατικά όπου χρησιμοποιούνται ή / και αποθηκεύονται επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, θα πραγματοποιηθούν επιθεωρήσεις σε υποστατικά όπου διεξάγονται δραστηριότητες παραγωγής ή αποθήκευσης διαφόρων χημικών προϊόντων όπως φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, βερνικιών, γομών, βαφών, μονωτικών υλικών, πλαστικών υλικών, σφουγγαριών, καλλυντικών, σαπουνιών, φαρμάκων κ.ά.

Το Τμήμα θα επιθεωρήσει επίσης εισαγωγείς/εμπόρους σημαντικών ποσοτήτων χημικών ουσιών, χώρους όπου ενδέχεται να χρησιμοποιούνται/αποθηκεύονται σχετικά σημαντικές ποσότητες χημικών ουσιών, μεγάλα χημικά εργαστήρια, υποστατικά που καλύπτονται από τη νομοθεσία για τα ατυχήματα μεγάλης κλίμακας (SEVESO), υποστατικά όπου χρησιμοποιούνται ή / και αποθηκεύονται εκρηκτικές ουσίες (πυρίτιδα) ή / και πυροτεχνήματα και χώρους παραγωγής και χρήσης σημαντικών ποσοτήτων βιοαερίου.

«Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων για λήψη προστατευτικών και προληπτικών μέτρων που θα συμβάλουν στη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με επικίνδυνες χημικές ουσίες», αναφέρεται.

Κατά την εκστρατεία, προστίθεται, θα ελέγχεται η συμμόρφωση των εργοδοτών με τις διατάξεις της νομοθεσίας για εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, καθορισμό και εφαρμογή μέτρων για την εξάλειψη ή μείωση των κινδύνων που προέρχονται από την αποθήκευση, χρήση και παραγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών στους χώρους των υποστατικών, κ.λπ. Επιπλέον, θα γίνεται έλεγχος για τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με την πανδημία της COVID-19.

Λεπτομερές ενημερωτικό υλικό για την εν λόγω εκστρατεία διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ www.mlsi.gov.cy/dli,όπου καταγράφονται τα σημεία ελέγχου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και μέτρων προστασίας και πρόληψης.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τoν αρμόδιο Λειτουργό στο τηλ. 22405634 / 22405623 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ckokkofitis@dli.mlsi.gov.cy , καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,