Καταλυτικός ο ρόλος των Κοινοβουλίων για αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, είπε η Αννίτα Δημητρίου

H Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκο Κόκκινο

Συμμετοχή της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κας Αννίτας Δημητρίου στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων του Συμβουλίου της Ευρώπης

5η Σύνοδος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων-Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021, ώρα 9.00πμ

Συναντήσεις της Προέδρου της Βουλής στο πλαίσιο της 14ης Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης

Αναφορά της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κας Αννίτας Δημητρίου για τη Διεθνή Ημέρα της Δημοκρατίας

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της ΚΣΣΕ αναφορικά με την παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου δέχθηκε τον κ. Σάββα Παπασάββα Αντιπρόεδρο του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δέχθηκε την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αναφορά της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κας Αννίτας Δημητρίου στον θάνατο του πρώην Προέδρου της Βουλής Βάσου Λυσσαρίδη και των πρώην μελών της Νίκου Ρολάνδη και Ρήνας Κατσελλή, κατά την Ολομέλεια

Η Βουλή δεν έκανε αποδεχτή την αναπομπή του νόμου για την καταχώρηση δικαστικών εγγράφων