Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης υπέβαλε τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2023 στην Πρόεδρο της Βουλής