Στόχος Επιτροπής Νομικών να τεθεί στην Ολομέλεια 9 Δεκεμβρίου το Νομοσχέδιο για Αρχή κατά της Διαφθοράς

Ελλάδα: Κυρώθηκε ο Κώδικας της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων – Λ. Μενδώνη για τα γλυπτά του Παρθενώνα

O σεβασμός του διεθνούς δικαίου εξέχουσας σημασίας για την Κύπρο, είπε η βουλευτής Μ. Νικολάου σε διαδικτυακό φόρουμ

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων παρουσίασε την Έκθεση Πεπραγμένων της Πέμπτης και της Έκτακτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου